Ładowanie

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą prosimy

o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Siedziba firmy

Casp System Sp. z o.o.

ul. Puszkina 2

43-603 Jaworzno

Dane spółki

Regon: 278307303

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT

Numer identyfikacyjny NIP: 6321873261

Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestr Handlowy: KRS nr 0000218980

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. OK Katowice

nr konta: 24 1140 1078 0000 5092 5000 1001