Ładowanie
Infolinia

32 614 09 17

SB-2-S-S

Dane podstawowe

Termin realizacji

  • Czas oczekiwania: 1-2 tygodnie

Jeżeli termin realizacji nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o kontakt, postaramy się go skrócić Skontaktuj się z nami.

Czas dostawy gdy brak na magazyne
1-2 tygodnie
Gwarancja
36
Producent
Labor-Aster
Sygnał wyjściowy
dwustanowe
Źródło zasilania
24 VDC
Ilość torów
2
Sygnał wejściowy
dwustanowe
Szerokość obudowy
22,5 mm

SEPARATOR DWUSTANOWY DWUKANAŁOWY SB-2

Dwa niezależne tory pomiarowe w jednej obudowie o szerokości 22,5mm
Wejście dla czujników zbliżeniowych, styków, sygnałów napięciowych i prądowych
Sygnalizacja zwarcia lub rozwarcia w obwodzie czujnika zbliżeniowego lub styku
Wyjście: zestyk przekaźnika, tranzystor lub otwarty kolektor
Wybór przełącznikami fazy zadziałania wyjść
Pełna separacja obwodów wejść, wyjść oraz zasilania

PRZEZNACZENIE:

Separator binarny SB-2 przenosi stan styków ewentualnie stan wejściowego sygnału napięciowego lub prądowego na stronę odseparowaną galwanicznie. Separator jest przystosowany do współpracy z czujnikami zbliżeniowymi typu NAMUR (przełączającymi prąd 1,2 / 2,1mA). Dodatkowo urządzenie posiada wejścia prądowe oraz napięciowe (np. poziomy 0 / 24V, TTL, CMOS). Istnieje możliwość uzgodnienia wejściowego poziomu napięcia lub prądu przełączania oraz szerokości histerezy. Parametry te należy podać w kodzie zamówieniowym. Wbudowany układ kształtujący z histerezą pozwala na współpracę z sygnałami o zboczach szybko lub wolno narastających.
Źródłem sygnału prądowego może być np. wyjście dowolnego przetwornika obserwującego zmiany wielkości fizycznej. Źródłem impulsów napięciowych może być np. generator.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Parametry standardowe „S”
Wejście prądowe I: 1,2 / 2,1mA – separator jest wtedy przystosowany do współpracy z czujnikami zbliżeniowymi typu NAMUR
Wejście napięciowe U: U <4,4 V / U >5,6 V, dla zestyku R >10 kΩ / R <2 kΩ
Rodzaj sygnałów wejściowych: czujnik zbliżeniowy, styk lub klucz tranzystorowy, prąd, napięcie
Napięcie zasilania czujnika: 8,2 V ± 5%, po uzgodnieniu 5V÷24V
Maksymalne napięcie wejściowe: U <100 Vdc
Maksymalny prąd wejściowy: I <5 ADC
Rezystancja wejściowa wejście prądowe: typowo 500 Ω po uzgodnieniu inna
Wejście napięciowe: typowo 75 kΩ po uzgodnieniu inna
Progi sygnalizacji rozwarcia linii podłączeniowej: rozwarcie I < 0,15 mA, brak rozwarcia I > 0,35 mA
Progi sygnalizacji zwarcia linii podłączeniowej: zwarcie R <500 Ω, brak zwarcia R >700 Ω
Wyjście - czas przełączania: zestyk przekaźnika 10 ms maksymalnie
Wyjście - częstotliwość przełączania: zestyk przekaźnika max 10 Hz
Wyjście - moc komutowana: zestyk przekaźnika max 250 Vac / 0,3 A
Wyjście - minimalny sygnał komutowany: zestyk przekaźnika max 30 Vdc / 1 A

Po uzgodnieniu – optoprzekaźnik: U >10 mV, I >10 uA, 350 V/ 0,1A, 800 Hz, r=30 Ω
Napięcie zasilania: 20 ... 27Vdc / 50 mA
Separacja galwaniczna: 1 kV, 50 Hz między wszystkimi obwodami
Obudowa listwowa IP20: 22,5 x 99 x 114,5mm
Temperatura pracy: -25...+70 °C
Wymagania bezpieczeństwa: PN-EN 61010-1:2002
Wymagania EMC: PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-3

ZASADA DZIAŁANIA:

Na zaciskach nr 1 i 5 typowo panuje napięcie 8,2V względem odpowiednio zacisków nr 4 i 8 (po uzgodnieniu 0÷10V). W przypadku sterowania separatora z tranzystora „otwarty kolektor” zacisk nr 1 i 5 należy łączyć z kolektorem.
Źródłem sygnału prądowego może być np. wyjście dowolnego przetwornika obserwującego znaczne zmiany wielkości fizycznej. Źródłem impulsów napięciowych może być np. generator.
Wzrost sygnału wejściowego powyżej wartości (poziom przełączania + histereza) spowoduje zwarcie styku przekaźnika wyjściowego i zaświecenie się zielonej diody LED odpowiedniej dla toru 1 lub toru 2. Zaświecenie się na czerwono diody ALARM oznacza awarię linii podłączeniowej (zwarcie lub rozwarcie) – następuje zwarcie styku przekaźnika.
Przy współpracy z czujnikami typu NAMUR np. dwuprzewodowymi indukcyjnymi czujnikami zbliżeniowymi separator sygnalizuje zwarcie lub rozwarcie linii podłączeniowych. Zapala się wtedy czerwona dioda LED opisana jako „ALARM” i zwierają się styki wewnętrznego przekaźnika alarmowego wyprowadzone do zacisków „13, 14” separatora. Jest to wspólna sygnalizacja dla obu torów – użytkownik powinien sprawdzić, którego toru dotyczy sygnalizacja awarii. Świecenie się diody ALARM (niezależnie od koloru) wskazuje na obecność napięcia 24Vdc zasilającego separator.
Użytkownik za pomocą przełączników umieszczonych na bocznej ścianie obudowy może odwrócić fazę zadziałania wszystkich przekaźników i diod LED.
Uwaga: aby poprawnie pracowała „sygnalizacja zwarcia/rozwarcia w torze czujnika” w przypadku współpracy z zestykiem lub tranzystorem należy do zacisków tego czujnika dołączyć równolegle rezystor 13÷16kΩ oraz szeregowo 0,91÷1kΩ.
Przy braku zasilania separatora, wyjścia są w stanie logicznym „0” – styki przekaźnika są rozwarte. Ze względu na poprawną pracę sygnalizacji „ALARM” wejście niewykorzystywanego toru pomiarowego należy zewrzeć rezystorem 6kΩ >R > 4k.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

SB-2-(X ; H) / (X ; H):
Parametry toru 1 S - parametry standardowe
(X ; H) - X - poziom przełączania H - szerokość histerezy
Parametry toru 2 S - parametry standardowe
(X ; H) - X - poziom przełączania H - szerokość histerezy

SB-1-(X ; H) Parametry toru S - parametry standardowe (X ; H) - X - poziom przełączania H - szerokość histerezy